Close

Đồng Tháp: Sản xuất 125,6 triệu cá tra giống

Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 1.405 cơ sở sản xuất, kinh doanh ương giống cá tra, trong đó có 89 cơ sở sản xuất và 1.316 cơ sở ương giống. Trong tháng 6 năm 2016, đã sản xuất được 125,60 triệu con giống, lũy kế số lượng giống sản xuất là 584,72 triệu con; số lượng bột sản xuất là 1.862 triệu con, lũy kế số lượng cá bột sản xuất là 7.361,40 triệu con.

Năm 2016, kế hoạch nuôi cá tra với diện tích 2.100 ha và sản lượng 405.000 tấn. Tính đến thời điểm ngày 23/6/2016, diện tích đã thả nuôi cá tra là 1.658,00 ha, đạt 78,95% kế hoạch, trong đó: diện tích đang nuôi 1.087,94 ha và diện tích thu hoạch 570,07 ha, sản lượng thu hoạch 214.769 tấn, đạt 53,03% kế hoạch, năng suất trung bình 376,7 tấn/ha.

Đến nay, cơ quan quản lý tại địa phương đã cấp mã số nhận diện cho 24 cơ sở nuôi cá tra thương phẩm với diện tích 48,86 ha. Bên cạnh đó, đã xác nhận 110 hồ sơ đăng ký nuôi thương phẩm với diện tích 210,23 ha và sản lượng dự kiến là 77.694 tấn.

 

Theo (vasep.com.vn)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *