Close

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Thông Tin Liên Hệ

Địa chỉ: 327 Vĩnh Viễn, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại:  (+84) 66 860 338

Email: seaprofood@vnn.vn

Website: www.seaprofood.com